INVL Logo

Produkti

Dzīvības apdrošināšana (bez uzkrājuma)

Rūpes par savas ģimenes rītdienu

Dzīvības apdrošināšanas pamatmērķis – rūpēties par ģimenes finansiālo labklājību, apdrošinot to, kas ir visdārgākais – dzīvību un veselību. Apdrošināšana sniedz finansiālu drošību tuviniekiem, zaudējot ģimenes apgādnieku vai citu ģimenes locekli.

SB draudimas dzīvības apdrošināšana:

  • Viens no mazākajiem neapdrošināmo gadījumu sarakstiem apdrošināšanas tirgū.
  • Apdrošināšanas prēmijas var tikt maksātas katru mēnesi.
  • Izmaksātajām apdrošināšanas atlīdzībām netiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana

Rūpes par savu un savas ģimenes nākotni 

Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana ir radīta, lai apvienotu divus aspektus – naudas uzkrāšanu nākotnes vajadzībām un dzīvības apdrošināšanu, tā rūpējoties par savu un savu tuvinieku nākotni.

Atveseļošanās periodā pēc traumas vai nopietnas slimības, apdrošināšanas atlīdzība palīdzēs justies finansiāli drošāk un stabilāk. Neparedzētu finansiālo grūtību gadījumā, jums ir iespēja izņemt daļu vai visu uzkrāto kapitālu. Apdrošināšana sniegs finansiālu drošību tuviniekiem, zaudējot ģimenes apgādnieku vai citu ģimenes locekli.

SB draudimas uzkrājošās dzīvības apdrošināšana:

  • Iemaksu apmērs uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgumā var būt, sākot no 30 eiro mēnesī.
  • Ieguldījumu risinājumu izvēle, saskaņā ar klienta ieguldījumu mērķiem un riska apetīti.
  • Apdrošināšanas prēmijas var maksāt gan fiziskas, gan juridiskas personas.
  • Apdrošināšanas atlīdzība apdrošinātā nāves gadījumā netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
  • Iespēja saņemt no valsts iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus.

Papildapdrošināšana

Kritisko slimību papildapdrošināšana

Saņemtā atlīdzība nodrošinās finansiālu drošību atveseļošanās laikā.

Atlīdzība, kritiskās slimības diagnozes gadījumā, dod laiku parūpēties par savu veselību. Atlīdzība sniedz finansiālu atbalstu, kuru varēsiet izmantot medikamentiem, ārstēšanai, rehabilitācijai vai citiem tēriņiem.

Apdrošināšanas atlīdzība pēc diagnozes noteikšanas tiek izmaksāta kā vienreizējs maksājums un tās apmērs ir apdrošināšanas līgumā izvēlētā kritisko slimību apdrošināšanas summa. Atlīdzība netiek aplikta ar nodokļiem.

Nelaimes gadījumu papildapdrošināšana

Finansiālā drošība invaliditātes, traumu vai nāves gadījumā, kas iestājies nelaimes gadījuma rezultātā. Nelaimes gadījuma rezultātā iegūtas traumas vai invaliditātes gadījumā atlīdzība atveseļošanās laikā palīdz justies finansiāli drošāk, bet nāves gadījumā  būs svarīgs atbalsts tuviniekiem.