INVL Logo

Kā mēs ieguldām?

SB draudimas ieguldījumu risinājumu mērķis ir palīdzēt saviem klientiem uzkrāt pēc iespējas lielākus līdzekļus, paverot plašas ieguldījumu tirgu sniegtās iespējas un maksimāli izmantojot ieguldījumu potenciālu. Šī mērķa sasniegšanai mēs izmantojam ieguldīšanas principus, ko esam nodēvējuši par Index Plus.

Index Plus ieguldījumi ir mūsu izvēlētais risinājums, kurā ir apvienoti nedārgu, efektīvu un globāli izplatītu indeksu ieguldījumu sniegtie ieguvumi un ieguldījumi privātajos alternatīvajos tirgos ar augstāku riska un atdeves attiecību.

Ieguldījumu veikšanai privātajos tirgos ir nepieciešama cita veida pieeja, zināšanas par ieguldīju pārvaldi un juridiskajiem jautājumiem , pieredze un profesionāli risinājumi. Mēs izvēlamies tikai tādas ieguldījumu pārvaldnieku komandas, kas jau ir apliecinājušas ilgstošu spēju izmantot privāto ieguldījumu potenciālu. Mēs to darām ne tikai tāpēc, lai gūtu lielāku peļņu mūsu klientiem, bet arī lai dažādotu mūsu ieguldījumu portfeli un mazinātu tā svārstīgumu.

Kā šie principi darbojas katrā SB draudimas ieguldījumu risinājumā:

null

INDEX – mēs ieguldām indeksu un biržā tirgotajos fondos (ETF), tādējādi aptverot lielu skaitu uzņēmumu un valstu, kas sniedz plašu nozaru un ģeogrāfisko diversifikāciju.

Aktīva ieguldīšana publiski pieejamos, jo īpaši attīstītajos, efektīvos globālajos tirgos ilgtermiņā reti kad atmaksājas, tādēļ saviem regulārajiem ieguldījumiem mēs izvēlamies lētākos un visplašāk diversificētos indeksu fondus pasaulē.

Ieguldījumu stratēģija investēt indeksos paredz to, ka veiktie ieguldījumi atkārtos jeb kopēs izvēlētā indeksa struktūru. Šādi ieguldot līdzekļus var aptvert tūkstošiem uzņēmumu visā pasaulē, maksājot ļoti zemu cenu, un nodrošinot saviem ilgtermiņa ieguldījumiem peļņu, jo īpaši labi tas strādā regulāro iemaksu ieguldījumiem.

PLUS – mēs veicam Plus darbības, kas pie tirgu svārstībām ļauj pārvaldīt riskus:

Baltic tirgus – mēs ieguldām Baltijas reģiona uzņēmumos. Kā viena no lielākajām ieguldījumu pārvaldnieku komandām Baltijā, mēs labi pārzinām mūsu reģionu, tāpēc spējam saskatīt un realizēt idejas, kam ir lielāks peļņas potenciāls. Mēs nepārtraukti analizējam situāciju Baltijas reģiona akciju tirgū, tāpēc varam ātri noteikt, kad Baltijas akciju tirgi saņem mazāk uzmanības no pasaules lielākajiem ieguldītājiem.

Mūsu darbība neaprobežojas tikai ar Baltijas valstīm; mēs meklējam arī unikālus ieguldījumu risinājumus. Piemēram, mēs finansējam daudzdzīvokļu māju renovāciju Lietuvā, kas ne tikai mazinās atkarību no importētās dabasgāzes patēriņa, bet arī radīs jaunas darba vietas un uzlabos renovēto māju īpašnieku dzīves kvalitāti.

Alternatīvie ieguldījumi (aktīvu klases) – daļu ieguldījumu portfeļa mēs novirzām uz privātajiem alternatīvajiem tirgiem. Mūsu komanda jau 30 gadus veic ieguldījumus privātā kapitāla tirgos. Šī pieredze un uzkrātās zināšanas ļauj mums veiksmīgi identificēt privāto tirgu nišas un izmantot to sniegtās iespējas.  Tāpēc daļu no saviem ieguldījumiem, kas ilgtermiņā var sasniegt peļņu līdz pat 30%, virzām uz privātajiem tirgiem. Šādā veidā mēs varam veikt ieguldījumus biržā nekotētos uzņēmumos, nekustamajos īpašumos, infrastruktūrā un enerģijas ražošanas objektos, piemēram, saules un vēja enerģijas stacijās.

Privātie alternatīvo ieguldījumu tirgi ir pievilcīgs ieguldījumu objekts, ņemot vērā šādus aspektus:

Augstāks ienesīgums. Privātie alternatīvo ieguldījumu tirgi ir daudz mazāk likvīdi nekā atklātie tirgi (ātra un viegla ieguldījumu atgūšana); šo maznozīmīgo trūkumu ilgtermiņa ieguldījumu kontekstā parasti kompensē lielāka peļņa.

Stabilāks aktīvu vērtības pieaugums. Visi fondi, kas seko indeksiem, publiskos tirgos darbojas saskaņā ar līdzīgiem likumiem, tāpēc to dinamika īpaši neatšķiras. Privāto alternatīvo tirgu nišas segmentus ietekmē arī citi globāli notikumi un faktori, kas palīdz nodrošināt stabilāku aktīvu vērtības pieaugumu.

Obligācijas un aktīvie obligāciju fondi –  mēs aktīvi ieguldām gan valstu, gan korporatīvajās obligācijās. Obligācijas tiek uzskatītas par drošu ieguldījumu aktīviem, bet ieguldījumi jaunattīstības valstu obligācijās vai riskantākos uzņēmumos var nest labāku peļņu. Tāpēc, apvienojot obligācijas ar dažādiem riska līmeņiem, mēs radām balansētu obligāciju portfeli un tiecamies pēc labvēlīgāka riska un atdeves līdzsvara ilgtermiņā.

Būtisku mūsu obligāciju portfeļa daļu ieguldām tieši vērtspapīros, kas palīdz klientam samazināt izmaksas un gūt labāku peļņu.

Obligāciju segmentā mēs izmantojam arī iespēju ieguldījumus, kas nav pieejami atklātajos tirgos – alternatīvos ieguldījumu risinājumus, piemēram, privātajos parāda vērtspapīros.

Taktiskie risinājumi – pieņemam pārdomātus un pēc iespējas precīzākus taktiskos lēmumus, balstītus uz reģionu, nozaru un risku analīzi. Saskatot pārlieku optimismu vai pesimismu tirgos, mēs nebaidāmies izvēlēties pretēju ceļu, taču vienmēr strādājam pie tā, lai ilgtermiņa ieguldījumu virziens ir viens – augšupejošs.

Atbildīgas ieguldīšanas politika

Strādājot SB draudimas, ticam, ka vides, sociālie un korporatīvās pārvaldības (ESG) faktori ir neatņemama mūsdienu ieguldījumu procesa sastāvdaļa. Mēs tiecamies atrast un atbalstīt progresīvākos ilgtspējīgos uzņēmumus un ticam, ka tie ilgtermiņā sniegs vislielākos ieguvumus mūsu klientiem.