INVL Logo

Privātpersonu pakalpojumu biznesu apvienošana

Baltijas valstīs vadošā ieguldījumu pārvaldes grupa „Invalda INVL”, kura ietver Latvijā darbojošos dzīvības apdrošināšanas sabiedrību „INVL Life”, un lietuviešu kapitāla uzņēmums „Šiaulių bankas” veiksmīgi pabeidz privātpersonu pakalpojumu biznesu apvienošanu.

Sākot ar 1. decembri, Baltijas valstīs darbību veicošās sabiedrības „INVL Life” dzīvības apdrošināšanas līgumus pārņem sabiedrība „SB draudimas”, kas pieder pie „Šiaulių bankas” grupas.

Lasīt preses relīzi

Ja Jums rodas kādi jautājumi par biznesa apvienošanu, lūdzu, skatiet zemāk jautājumus un atbildes.

INVL un Šiaulių Bankas privātpersonu apkalpošanas uzņēmumi tiek apvienoti. Kāds ir šīs apvienošanās mērķis?

Invalda INVL grupa un Šiaulių Bankas grupa ir parakstījušas privātpersonu apkalpošanas uzņēmumu apvienošanās līgumu.

Apvienojot “Šiaulių Bankas” un INVL zināšanas, mūsu mērķis ir izveidot jaunas paaudzes finanšu pakalpojumu sniedzēju. Tam ir jābūt dinamiskam, modernam spēlētājam banku pakalpojumu tirgū, kas, pateicoties savai profesionalitātei, klienta vajadzībām pielāgotiem risinājumiem un radītajai pievienotajai vērtībai, var konkurēt ar ārvalstu bankām, kas pašlaik dominē tirgū. Tas piedāvātu vēl plašāku pakalpojumu klāstu no viena avota, elastību, pielāgojoties klientu vajadzībām, un unikālus finanšu risinājumus.

Apvienotā profesionāļu komanda aktīvi attīstīs privātpersonu apkalpošanas banku pakalpojumus: no bankas kontiem, noguldījumiem, aizdevumiem, līzinga, ieguldījumu fondiem un pensiju 2. un 3. līmeņa fondu pārvaldīšanas Lietuvā līdz dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem visās Baltijas valstīs. Tas stimulēs konkurenci tirgū un nodrošinās maksimālas priekšrocības gan klientiem, gan darbiniekiem, gan akcionāriem.

Kas ir Šiaulių Bankas grupa?

“Šiaulių Bankas” darbojas jau 30 gadus un ir stabili un konsekventi augošs finanšu partneris, īpašu uzmanību pievēršot biznesa un patērētāju finansēšanas risinājumiem un dzīvības apdrošināšanai. Līdz šim tā nav piedāvājusi privātpersonu apkalpošanu Latvijā.

“Šiaulių Bankas” grupā ietilpst meitas uzņēmumi, kas strādā līzinga (SB Lizingas), renovācijas (SB Modernizavimo Fondas), dzīvības apdrošināšanas (SB Draudimas) un nekustamo īpašumu (SB Turto Fondas) jomā. “Šiaulių Bankas” akcijas tiek publiski tirgotas kopš 1994. gada un 2006. gada beigās tika iekļautas Viļņas biržas Nasdaq Galvenajā sarakstā.

“Šiaulių Bankas” ir atvērta, elastīga un veido ciešas saites ar saviem klientiem. Tās unikalitāte slēpjas spējā būt klātesošai klientam, pievēršot lielu uzmanību cilvēku attiecībām. Banka izprot savus klientus, viņu vajadzības un situācijas, un tā pieņem efektīvus lēmumus.

Kā mainīsies pakalpojumu sniegšana?

Invalda INVL grupa un “Šiaulių Bankas” grupa ir parakstījušas privātpersonu apkalpošanas uzņēmumu apvienošanas līgumu, kas ietver dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus. Darījuma pabeigšana plānota aptuveni gada laikā, līdz 2023. gada beigām. Šajā periodā pakalpojumu uzņēmuma darbībā nekas nemainīsies, un jums nekas nav jādara.

Mēs informēsim klientus par galvenajiem pārmaiņu posmiem un ievērosim visas juridiskās un normatīvās prasības, lai pienācīgi nodrošinātu klientu tiesības.

Detalizētāka informācija tiks sniegta vēlāk gan publiskos paziņojumos, gan individuāli.

Kā mainīsies fondu pārvaldība, ieguldījumu virzieni un stratēģija?

INVL darbinieku pieredze un zināšanas ir būtiska un neatņemama darījuma sastāvdaļa, kas arī turpmāk nodrošinās augstu pakalpojumu kvalitāti. Tādējādi tiks nodrošināta labāko profesionāļu pieredze un viņu veidotās INVL dzīvības apdrošināšanas ieguldījumu virzienu stratēģijas un ieguldījumu pārvalde.

Kādus INVL pakalpojumus ietekmē šis darījums?

Šīs izmaiņas skars INVL klientus, kuriem ir noslēgts “INVL Life” dzīvības apdrošināšanas līgums.

Klientiem, kuri veic uzkrājumus 2. vai 3. līmeņa INVL pensiju plānos, nekas nemainīsies.

Es uzkrāju pensiju 2. līmeņa INVL pensiju plānā. Kas mainīsies?

Šajā darījumā nav iesaistīti INVL pensiju 2. līmeņa pensiju plāni Latvijā. To pārvaldnieks nemainīsies.

Es uzkrāju pensiju 3. līmeņa pensiju plānā. Kas mainīsies?

Šajā darījumā nav iesaistīti INVL pensiju 3. līmeņa pensiju plāni Latvijā. To līdzekļu pārvaldnieks nemainīsies.

Man ir INVL Life dzīvības apdrošināšana. Kas man jādara un, kādas ir manas tiesības attiecībā uz šo darījumu?

Apvienošanās rezultātā Jūsu dzīvības apdrošināšanas sabiedrība būs “SB draudimas”, kas pārņems visas tiesības un saistības, kas izriet no Jūsu apdrošināšanas līguma. Kompāniju apvienošanas darījums no Jums neprasa nekādas darbības.

Apdrošināšanas sabiedrībām, saskaņā ar tiesību aktiem, ir jāizveido pietiekamas tehniskās rezerves, lai segtu visas savas saistības saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem. Ja notiek apdrošināšanas sabiedrības maiņa, tiesības un pienākumi saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem tiek nodoti kopā ar tehnisko rezervju aktīviem.

Mēs informēsim klientus par galvenajiem pārmaiņu posmiem un ievērosim visas juridiskās un normatīvās prasības, lai pienācīgi nodrošinātu klientu tiesības. Papildu informācija tiks sniegta gan publiskos paziņojumos, gan nosūtot informāciju indiviuāli.

Kā INVL Life darbosies un sniegs pakalpojumus apvienošanās pārejas periodā? Cik ilgi tas ilgs?

Līdz uzņēmumu apvienošanas brīdim, kas gaidāms aptuveni pēc gada, 2023. gada beigās, “INVL Life” darbosies kā ierasts. Jums kā klientam, saistībā ar uzņēmumu apvienošanu nav jāveic nekādas darbības.

Mēs informēsim klientus par galvenajiem pārmaiņu posmiem un ievērosim visas juridiskās un normatīvās prasības, lai pienācīgi nodrošinātu klientu tiesības. Papildu informācija tiks sniegta gan publiskos paziņojumos, gan nosūtot informāciju indiviuāli.

Kādas aktivitātes Invalda INVL turpinās pēc privātpersonu apkalpošanas biznesa apvienošanas?

Invalda INVL vīzija ar savu darbību vairot labklājību cilvēkiem, tādējādi veicinot arī reģiona, kurā mēs darbojamies, izaugsmi, pēc šī darījuma nemainīsies.

Pēc šīs privātpersonu apkalpošanas uzņēmumu apvienošanas un citām plānotajām akciju iegādēm, par kurām ir paziņots, Invalda INVL, kapitāla daļa Šiaulių Bankas pieaugs.

Invalda INVL grupa turpinās aktīvi darboties privātā kapitāla un alternatīvo ieguldījumu pārvaldībā, un pārvaldīs pensiju fondus Latvijā.

Kā man jāmaksā prēmijas? Vai man būs jāatver konts Šiaulių Bankas?

Līdz brīdim, kad tiks pabeigta uzņēmumu apvienošanās, kas plānota 2023. gada beigās, INVL Life darbosies kā ierasts, tāpat nemainās arī prēmiju maksāšanas kārtība. Plašāka informācija tiks sniegta gan publiskos paziņojumos, gan nosūtot informāciju indiviuāli.

Dzīvības apdrošināšanas ņēmēja bankas kontam nav jābūt  tajā pašā finanšu iestādē.

Vai pakalpojumu kvalitāte tiks saglabāta?

Saglabāsies izcilā pieredze un stratēģijas no labākajiem profesionāļiem, kuri pārvalda INVL dzīvības apdrošināšanas ieguldījumu virzienus.

Ar ko man jāsazinās, ja man ir jautājumi?

INVL grupas un klientu apkalpošanas speciālistu kontakti paliek nemainīgi. Kontaktinformācija pieejama šeit: https://sbinsurance.lv/kontakti/. Mūsu konsultanti atbildēs uz visiem Jūsu jautājumiem.