INVL Logo

Noteikumu arhīvs

Tirgum piesaistītā dzīvības apdrošināšana

Tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas noteikumi Nr.UL22 spēkā no 01.07.2022
Tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas noteikumi Nr.UL-19-2 spēkā no 01.09.2021
Tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas noteikumi Nr.UL-19 spēkā no 01.01.2019
Tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas noteikumi Nr.UL-17 spēkā no 10.07.2017
Tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas noteikumi Nr.UL-i-0514 spēkā no 01.06.2014
Tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas noteikumi Nr.05 09 03 speķā no 01.02.2011
Vispārējie individuālie apdrošināšanas noteikumi Nr.05 (Mandatum) spēkā no 09.07.2010
Vispārējie individuālie apdrošināšanas noteikumi Nr.05 (Sampo) spēkā no 01.08.2004
Sevišķie individuālie noteikumi Mandatum fondi Nr.05.09.02 spēkā no 09.07.2010
Sevišķie individuālie noteikumi Sampo fondi Nr.05.09.01 spēkā no 01.08.2004
Sevišķie individuālie noteikumi Sampo fondi Nr.05.09.02 spēkā no 01.11.2008
Sevišķie individuālie noteikumi Sampo fondi Nr.05.09 spēkā no 01.08.2004
Vispārīgie grupu apdrošināšanas noteikumi Nr. 06 spēkā no 26.04.2006
Sevišķie grupu noteikumi “SAMPO FONDI” Nr.6.09 spēkā no 26.04.2006

Dzīvības apdrošināšana bez uzkrājuma

Natural Term Life noteikumi Nr.NTL22 spēkā no 01.07.2022.
Natural Term Life noteikumi Nr.NTL-19 spēkā no 01.11.2019
Dzīvības termiņapdrošināšanas noteikumi Nr.TL19 spēkā no 01.01.2019
Dzīvības termiņapdrošināšanas noteikumi Nr.TL_I_2017 spēkā no 10.07.2017
Dzīvības termiņapdrošināšanas noteikumi Nr.TL_I_2013 spēkā no 01.10.2013
Vispārējie individuālie apdrošināšanas noteikumi Nr.05 spēkā no 01.08.2004
Sevišķie individuālie noteikumi Drošība Nr.05.01. spēkā no 01.08.2004

Papildapdrošināšana

Invaliditāte nelaimes gadījumā
Invaliditātes nelaimes gadījumā papildapdrošināšanas noteikumi Nr.Ai_IG_1022 spēkā no 01.07.2022
Invaliditātes nelaimes gadījumā papildapdrošināšanas noteikumi Nr.Ai_IG_1017 spēkā no 10.07.2017
Invaliditātes nelaimes gadījumā papildapdrošināšanas noteikumi Nr.Ai_IG_1013 spēkā no 01.10.2013

Kritiskās slimības

GROZĪJUMI noteikumu CI_IG_1212 1013 1017 1019 pielikumos spēkā ar 01.12.2023
Kritisko slimību papildapdrošināšanas noteikumi Nr.CI_IG_1022 spēkā no 01.07.2022.
Kritisko slimību papildapdrošināšanas noteikumi Nr.CI_IG_1019 spēkā no 01.01.2019.
Kritisko slimību papildapdrošināšanas noteikumi Nr.CI_IG_1017 spēkā no 10.07.2017
Kritisko slimību papildapdrošināšanas noteikumi Nr.CI_IG_1013 spēkā no 01.10.2013
Kritisko slimību papildapdrošināšanas noteikumi Nr.CI_IG_1212 spēkā no 21.12.2012.
Individuālie noteikumi kritisko slimību papildapdrošināšanai Nr.05.07 spēkā no 01.08.2004
Individuālie noteikumi kritisko slimību papildapdrošināšanai Nr.01.07 spēkā no 18.09.2002

Nāve nelaimes gadījumā

Nāves nelaimes gadījumā papildapdrošināšanas noteikumi Nr.AD_IG_1022 spēkā no 01.07.2022
Nāves nelaimes gadījumā papildapdrošināšanas noteikumi Nr.AD_IG_1017 spēkā no 10.07.2017
Nāves nelaimes gadījumā papildapdrošināšanas noteikumi Nr.AD_IG_1013 spēkā no 01.10.2013

Traumas nelaimes gadījumā

Traumas nelaimes gadījumā papildapdrošināšanas noteikumi Nr.AT_IG_1022 spēkā no 01.07.2022
Traumas nelaimes gadījumā papildapdrošināšanas noteikumi Nr.AT_IG_1019 spēkā no 01.01.2019
Traumas nelaimes gadījumā papildapdrošināšanas noteikumi Nr.AT_IG_1017 spēkā no 10.07.2017
Traumas nelaimes gadījumā papildapdrošināšanas noteikumi Nr.AT_IG_1013 spēkā no 01.10.2013

Kopējie nelaimes gadījumu noteikumi
Individuālie noteikumi nelaimes gadījumu papildapdrošināšanai Nr.04.06 spēkā no 01.06.2004
Individuālie noteikumi nelaimes gadījumu papildapdrošināšanai Nr. 02.06 spēkā no 07.07.2003
Individuālie noteikumi nelaimes gadījumu papildapdrošināšanai Nr.01.06 spēkā no 18.09.2002
Individuālie noteikumi nelaimes gadījumu papildapdrošināšanai Nr.05.06 spēkā no 01.08.2004
Grupu noteikumi nelaimes gadījumu papildapdrošināšanai Nr. 06.06 spēkā no 26.04.2006

Produkti ar garantētu ienesīguma likmi

Seviškie individuālie apdrošināšanas noteikumi pensijas uzkrājumu veidošanai “Sampo pensija” Nr.1-13-1 spēkā no 23.05.2001.
Seviškie individuālie noteikumi “Sampo drošība” Nr.02.01 spēkā no 07.07.2003.
Seviškie individuālie noteikumi “Sampo drošība” Nr.04.01 spēkā no 01.06.2004.
Seviškie individuālie noteikumi “Sampo nākotne” Nr.02.05 spēkā no 07.07.2003.
Seviškie individuālie noteikumi “Sampo pensija” Nr.02.08 spēkā no 07.07.2003.
Seviškie individuālie noteikumi “Sampo pensija” Nr.04.08 spēkā no 01.06.2004.
Seviškie individuālie noteikumi “Sampo universālā pensija” Nr.02.03 spēkā no 07.07.2003.
Seviškie individuālie noteikumi “Sampo universālā pensija” Nr.04.03 spēkā no 01.06.2004.
Seviškie individuālie noteikumi “Sampo universālā pensija” Nr.05.03.01 spēkā no 08.11.2004.
Seviškie individuālie noteikumi “Sampo universālā polise” Nr.02.02 spēkā no 07.07.2003.
Seviškie individuālie noteikumi “Sampo universālā polise” Nr.04.02 spēkā no 01.06.2004.
Seviškie individuālie noteikumi “Sampo universālā polise” Nr.05.02 spēkā no 01.08.2004.
Seviškie individuālie noteikumi “Sampo universālā polise” Nr.05.02.01. spēkā no 08.11.2004.
Seviškie individuālie noteikumi “Sampo uzkrājums” Nr.01.04. spēkā no 18.09.2002.
Speciālie noteikumi apdrošināšanai ar individuālā uzkrājuma veidošanu, spēkā no 24.08.1998.
Vispārējie dzīvības apdrošināšanas noteikumi “Pensija” spēkā no 23.05.2001.
Vispārējie dzīvības apdrošināšanas noteikumi, spēkā no 24.08.1998.
Vispārējie individuālie apdrošināšanas noteikumi Nr.01 spēkā no 18.09.2002.
Vispārējie individuālie apdrošināšanas noteikumi Nr.02 spēkā no 07.07.2003.
Vispārējie individuālie apdrošināšanas noteikumi Nr.04 spēkā no 01.06.2004.
Vispārējie individuālie apdrošināšanas noteikumi Nr.05 spēkā no 01.08.2004.