INVL Logo

„INVL Life” bizness tiek pievienots lietuviešu kapitāla „Šiaulių bankas” grupai

Baltijas valstīs vadošā ieguldījumu pārvaldes grupa „Invalda INVL”, kura ietver Latvijā darbojošos dzīvības apdrošināšanas sabiedrību „INVL Life”, un lietuviešu kapitāla uzņēmums „Šiaulių bankas” veiksmīgi pabeidz privātpersonu pakalpojumu biznesu apvienošanu.

Sākot ar 1. decembri, Baltijas valstīs darbību veicošās sabiedrības „INVL Life” dzīvības apdrošināšanas līgumus pārņem sabiedrība „SB draudimas”, kas pieder pie „Šiaulių bankas” grupas.

„SB draudimas” nodrošinās, ka visi klientu līgumi, kas noslēgti ar „INVL Life”, arī turpmāk tiks atbildīgi izpildīti, tai skaitā klientiem tiks nodrošināta kvalitatīva un ērti pieejama apkalpošana. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību „SB draudimas”, sākot ar 1. decembri, vadīs Rasa Kasperavičiūtė, kura līdz šim pildīja sabiedrības „INVL Life” direktores pienākumus.

„Invalda INVL” un „Šiaulių bankas” privātpersonu pakalpojumu biznesu apvienošanas darījuma, kas pabeigts šodien, 30. novembrī, vērtība ir 41,8 milj. eiro. Pēc šīs apvienošanās „Šiaulių bankas” grupa ne vien paplašinās dzīvības apdrošināšanas biznesu Baltijas valstīs, bet kļūs arī par 2. un 3. līmeņa pensiju fondu, kā arī, privātpersonām pieejamo investīciju fondu pārvaldītāju Lietuvā.

Kopumā darījums aptver vairāk nekā 210 tūkst. klientu un vairāk nekā 1,2 mljrd. eiro pārvaldāmo klientu aktīvu Baltijas valstīs, no kuriem vairāk nekā 3 tūkst. klientu un vairāk nekā 20 milj. eiro aktīvu ir Latvijā.

Pēc šī darījuma naudas līdzekļi, ko pārvaldīšanai uzticējuši klienti, un pārvaldē esošie aktīvi „Šiaulių bankas” grupā palielināsies par ceturto daļu un pārsniegs 6 mljrd. eiro.

„Invalda INVL” kļūs par vislielāko „Šiaulių bankas” akcionāru. Nākamgad, kad būs īstenoti visi parakstītie akciju nodošanas līgumi, tās akciju daļa sasniegs gandrīz 20%. „Šiaulių bankas” ir aptuveni 20 tūkst. akcionāru, starp kuriem vairāk nekā puse ieguldītāju ir no Latvijas un Igaunijas.

„Invalda INVL” jau ilgstoši ir starp lielākajiem „Šiaulių bankas” akcionāriem un ar biznesu apvienošanu turpina apliecināt savu uzticēšanos mūsu perspektīvām. Mēs kļūsim vēl konkurētspējīgāki un esam apņēmušies augt straujāk par tirgu kopumā trijos vissvarīgākajos segmentos – privātpersonu, korporatīvo klientu un investoru” – saka „Šiaulių bankas” administrācijas vadītājs Vytautas Sinius.

„Šis darījums ir vēl viens mērķtiecīgs „Šiaulių bankas” solis uz priekšu, kas sniedz vairāk un labākas iespējas klientiem, kā arī paver jaunas izdevības konsekventai bankas attīstībai un izaugsmei. Mēs palielinām akciju daļu bankā, kura stabili sasniedz augstu ienesīgumu un kurai būtu jākļūst vēl pievilcīgākai institucionālajiem un privātajiem ieguldītājiem,” saka „Invalda INVL” vadītājs Darius Šulnis.

„Invalda INVL” grupa arī turpmāk aktīvi darbosies privātā kapitāla un citu alternatīvo investīciju jomās, kā arī sniegs “Family Office” pakalpojumus Baltijas valstīs.

Par „Šiaulių bankas”
1992. gadā nodibinātā akciju sabiedrība „Šiaulių bankas” ir vislielākā lietuviešu kapitāla banka, stabili un konsekventi augošs finanšu partneris, kas vēsturiski velta īpašu uzmanību privāto klientu finansēšanas vajadzībām, korporatīvo klientu finansēšanai, kā arī ieguldītājiem paredzētiem risinājumiem. Bankas akcijas ir iekļautas „Nasdaq Vilnius” vērtspapīru biržas Baltijas Oficiālajā sarakstā.

Par „Invalda INVL”
„Invalda INVL” ir Baltijas valstīs vadošā aktīvu pārvaldības grupa, kas darbojas vairāk nekā 30 gadus. Atvērta, augoša un vērsta uz cilvēku labklājības vairošanu. Mūsu grupas pārvaldāmie aktīvi, kuru vērtība ir vairāk nekā 1 mljrd. eiro, ietver investīcijas privātajā kapitālā, mežiem un lauksaimniecības vajadzībām izmantojamā zemē, atjaunojamajā enerģijā, nekustamajos īpašumos un privātajos aizņēmumos. Grupas darbība ietver arī “Family Office” pakalpojumus Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, pensiju fondu pārvaldīšanu Latvijā un investīcijas globālajos trešo pušu fondos. „Invalda INVL” akcijas „Nasdaq Vilnius” vērtspapīru biržā tiek tirgotas kopš 1995. gada.