INVL Logo

Atlīdzības pieteikums nelaimes gadījumā iegūtu traumu vai invaliditātes gadījumā

Apdrošināšanas atlīdzībai nelaimes gadījumā gūtu traumu vai invaliditātes gadījumā pieteikties var apdrošināšanas līgumā norādītā Apdrošinātā persona*.

Pieteikumu atlīdzības saņemšanai ir iespējams iesniegt:

  1. Piesakot atlīdzību klientu servisa sistēmā E-Life;
  2. Aizpildītu pieteikuma formu (pieteikuma forma atrodama ŠEIT. Lai aizpildītu PDF veidlapu, lūdzam to saglabāt savā datorā un atvērt caur lietotājprogrammu Adobe Acrobat Reader) un ID dokumenta kopiju parakstot ar kvalificētu elektronisko parakstu un, kopā ar visiem pievienojamiem dokumentiem, nosūtot uz [email protected];
  3. Ierodoties klātienē un iesniedzot pieteikumu mūsu birojā Rīgā, Citadeles ielā 12 2.stāvā. (Par ierašanos lūdzam iepriekš informēt pa tālruni  + 371 67 503 333 vai rakstot uz [email protected].).

Papildus pieteikuma formai ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Atlīdzības pieteicēja personu apliecinoša dokumenta, pases vai ID kopija;
  • Ja Apdrošinātais ir bērns, likumiskā pārstāvja personu apliecinoša dokumenta, pases vai ID kopija;Medicīniskos dokumentus, kas apstiprina traumas faktu un norāda diagnozi (piemēram, izraksts no slimnīcas, attēldiagnostikas izmeklējumu apraksti, ģimenes ārsta izziņa u.c. dokumenti);
  • Ja nelaimes gadījums ir noticis ceļu satiksmes negadījuma laikā, jāpievieno arī CSN protokols;
  • Dokuments, kas apliecina Apdrošinātā invaliditātes statusu vai darba spēju zaudēšanu, ja šāds dokuments ir izsniegts;
  • Ziņojums par nelaimes gadījumu darbā, ja šāds ziņojums ir izsniegts.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SB draudimas konsultantiem, zvanot 67 503 333, vai rakstot uz [email protected].


*  ja Apdrošinātais nav sasniedzis 18 gadu vecumu, atlīdzības pieteikumu iesniedz likumiskais pārstāvis (piem. tēvs, māte, aizbildnis).