INVL Logo

Atlīdzības pieteikums kritisko slimību gadījumā

Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai kritisko slimību gadījumā pieteikties var apdrošināšanas līgumā norādītā Apdrošinātā persona*

Pieteikumu atlīdzības saņemšanai ir iespējams iesniegt:

 1. Piesakot atlīdzību klientu servisa sistēmā E-Life;
 2. Aizpildītu pieteikuma formu (pieteikuma forma atrodama ŠEIT. Lai aizpildītu PDF veidlapu, lūdzam to saglabāt savā datorā un atvērt caur lietotājprogrammu Adobe Acrobat Reader) un ID dokumenta kopiju parakstot ar kvalificētu elektronisko parakstu un, kopā ar visiem pievienojamiem dokumentiem, nosūtot uz [email protected];
 3. Ierodoties klātienē un iesniedzot pieteikumu mūsu birojā Rīgā, Citadeles ielā 12 2.stāvā. (Par ierašanos lūdzam iepriekš informēt pa tālruni  +371 67 503 333 vai rakstot uz [email protected].).

Papildus pieteikuma formai ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Atlīdzības pieteicēja personu apliecinošs dokumenta, pases vai ID kopija;
  • Ja Apdrošinātais ir bērns, likumiskā pārstāvja personu apliecinoša dokumenta, pases vai ID kopija;
  • Detalizētas izziņas no medicīnas iestādes/ēm, kurā minēta Apdrošinātā slimības precīza diagnoze, anamnēze, izmeklējumi un ārstēšana;
  • Jebkura cita dokumentācija, kas var tikt izmantota, lai noteiktu diagnozes precīzu atbilstību Kritisko slimību Papildapdrošināšanas noteikumu 1. Pielikumā noteiktajām definīcijām un kritērijiem;

  Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SB draudimas konsultantiem, zvanot +371 67 503 333, vai rakstot uz [email protected]


*  ja Apdrošinātais nav sasniedzis 18 gadu vecumu, atlīdzības pieteikumu iesniedz likumiskais pārstāvis (piem. tēvs, māte, aizbildnis).