INVL Logo

Atlīdzības pieteikums apdrošinātās personas nāves gadījumā

Apdrošinātās personas nāves gadījumā apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta apdrošināšanas polisē norādītajam/iem Labuma guvējiem, bet, ja tāds/i nav norādīti, tad mirušā likumīgajiem mantiniekiem.

Lai pieteiktu atlīdzību, Labuma guvējam/mantiniekam ir nepieciešams ierasties mūsu birojā personīgi. Birojs atrodas Rīgā, Citadeles ielā 12, 2.stāvā. Par ierašanos lūdzam iepriekš informēt pa tālruni  +371 67 503 333 vai rakstot uz [email protected].

Atlīdzības pieteikšanai būs nepieciešams aizpildīt pieteikuma formu (dokumenta formu iespējams aizpildīt iepriekš, vai arī tikšanās laikā kopā ar konsultantu).
Pieteikuma forma atrodama ŠEIT. Lai aizpildītu PDF veidlapu, lūdzam to saglabāt savā datorā un atvērt caur lietotājprogrammu Adobe Acrobat Reader.

Jāsagatavo un līdzi jāņem šādi dokumenti:

  • Atlīdzības pieteicēja personu apliecinošs dokuments – pase vai ID;
  • Apdrošinātās personas miršanas apliecības oriģināls (vai notariāli apliecināta kopija);
  • Izziņa par nāves cēloni – epikrīze no stacionāra, medicīniska apliecība par nāves cēloni vai izziņa par nāves cēloni no Dzimtsarakstu nodaļas;
  • Ja nāve iestājusies ceļu satiksmes negadījumā vai arī saistībā ar šo notikumu ierosināta krimināllieta, būs nepieciešams iesniegt arī tiesas lēmumu un/vai policijas protokolu;
  • Mantojuma tiesību apliecība, ja atlīdzību pieprasa likumīgie mantinieki;
  • Jebkura cita dokumentācija, kas saistīta ar attiecīgo nāves gadījumu (piemēram, ziņojums par negadījumu darba vietā).

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SB draudimas konsultantiem, zvanot +371 67 503 333, vai rakstot uz [email protected].