INVL Logo

Invalda INVL veic darbības Mandatum Life’s dzīvības apdrošināšanas biznesa iegādei Baltijas valstīs

Aktīvu pārvaldīšanas grupa Invalda INVL, kuras mērķis ir piedāvāt klientiem dažādus risinājumus, lai nodrošinātu viņu finansiālo drošību un labklājību, veic darbības, lai iegādātos biznesu Baltijas valstīs no Mandatum Life, vienu no Somijas lielākajām dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām, kas darbojas Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, izmantojot filiāļu darbību.

Invalda INVL un Mandatum Life Insurance Company Limited šodien parakstīja biznesa iegādes līgumu. Invalda INVL nodibināts uzņēmums pārņems Baltijas dzīvības apdrošināšanas biznesu. Darījuma pabeigšana ir plānota līdz 2022.gada vidum, tiklīdz Baltijas un Somijas regulatori būs izsnieguši visas nepieciešamās licences un atļaujas.

Latvijā Invalda INVL grupa darbojas ar meitas uzņēmuma INVL Asset Management IPAS starpniecību, kas klien-tiem sniedz pensiju 2. un 3.līmeņa uzkrāšanas pakalpojumus.
„Šis darījums ļaus mums piedāvāt finanšu drošības un labklājības risinājumus, kas ir vēl vairāk piemēroti katra klienta vajadzībām. Paplašinot mūsu piedāvāto pakalpojumu klāstu Latvijā, mēs cenšamies nostiprināt savas pozīcijas ilgtermiņa uzkrājumu un personīgo finanšu pārvaldības jomā,“ sacīja Invalda INVL prezidents Darius Šulnis.

Papildus viņš atzīmēja, ka Mandatum Life Baltijas komandas pievienošana stiprinās un paplašinās INVL grupas kompetenci investīciju un dzīvības apdrošināšanas jomā. Šis darījums ir lieliska izaugsmes iespēja esošajiem Invalda INVL grupas un Mandatum Life darbiniekiem, kā arī jaunajiem, kuri vēlas palīdzēt radīt klientiem finansiālu labklājību un ir gatavi strādāt komandā, kas pieņem reālus lēmumus un nodrošina pozitīvas izmaiņas.
„Aktīvu pieaugums, ko privātie un institucionālie investori uztic Invalda INVL grupai pārvaldīšanai kopā ar lielāko komandu Baltijā, kas strādā ar šiem aktīviem, ļauj mums arī palielināt investīcijas uzņēmumos un biznesos, kas darbojas vai uzsāk darbību mūsu „vietējā tirgū“. Tas pozitīvi ietekmē Baltijas reģiona attīstību un izaugsmi. Ieguldījumu pārvaldīšanas un dzīvības apdrošināšanas biznesam ir daudz kopīga, tāpēc mēs uzskatām, ka darījums rada vērtību visām ieinteresētajām pusēm,“ sacīja Darius Šulnis.
“Mēs esam veiksmīgi reorganizējuši un attīstījuši savu biznesu Baltijā. Mēs esam meklējuši izaugsmi no ārējiem pārdošanas kanāliem un redzējuši mērķtiecīgus rezultātus. Lieliski klientu un darbinieku apmierinātības rādītāji, papildus mūsu labajiem finanšu rādītājiem, mums parādīja, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Pagājušā gadā Manda-tum ir pārskatījis savas biznesa stratēģijas un fokusu, un Invalda INVL piedāvājums nāca īstajā laikā ar izmaiņām stratēģijā,” komentē Sanna Rajaniemi, vecākā viceprezidente, kas ir atbildīga par Mandatum Baltijas darbību.

Apvienojot Invalda INVL grupas 30 gadu investīciju pieredzi ar Ziemeļvalstu zināšanām par dzīvības apdrošināšanu un tradīcijām Baltijas valstīs, Invalda INVL grupa palīdzēs cilvēkiem nodrošināt viņu pašu un tuvinieku finansiālo labklājību un drošību dzīves dažādos posmos, piedāvājot dažādus dzīvības un veselības apdrošināšanas, ilg-termiņa ieguldījumu un pensiju uzkrāšanas risinājumus, kā arī nodrošinās sociāli atbildīgus darba devējus ar ris-inājumiem, kas palīdz rūpēties par darbinieku ilgtermiņa stimuliem un finanšu drošību.

Mandatum Life ir gandrīz 30,000 klientu Baltijas valstīs. Kopējie ieņēmumi 2020.gadā bija EUR 7,8 miljoni, un tika parakstīti EUR 22 miljoni prēmiju.
Līdz darījuma pabeigšanai Mandatum Life turpinās darbību Baltijā tāpat kā līdz šim. Visi klienti, kuri vēlas iegādāties Mandatum Life dzīvības apdrošināšanas produktus var turpināt vērsties esošajās Mandatum Life filiālēs un pie produktu izplatītājiem.

Par Invalda INVL
Invalda INVL ir vadošā aktīvu pārvaldīšanas grupa, kas ir atvērta un augoša, investē kopā ar klientiem, un ar savu darbu rada labklājību cilvēkiem. Grupas uzņēmumi, kas darbojas Lietuvā un Latvijā, apkalpo vairāk nekā 240 000 vietējo un ārvalstu privāto un institucionālo klientu. Šie klienti ir uzticējuši Invalda INVL grupai pārvaldīt aktīvus vairāk nekā EUR 1,3 miljardu vērtībā dažādās aktīvu klasēs, ieskaitot pensiju un ieguldījumu fondus, individuālos
portfeļus, privāto kapitālu un citus alternatīvus ieguldījumus. Invalda INVL akcijas Nasdaq Baltijas biržā tirgojas kopš 1995.gada.

Par Mandatum Life
Mandatum Life ir Somijas finanšu pakalpojumu sniedzējs un veiksmīga Sampo grupas daļa. Mandatum Life saviem klientiem sniedz visaptverošus pakalpojumus labklājības veidošanai un sagatavošanai nākotnei. Mandatum Life pakalpojumi ietver ar ieguldījumu apliecībām saistītu apdrošināšanu un turīguma pārvaldīšanu, uzkrājumu veidošanas un ieguldījumu pakalpojumus, personas apdrošināšanu, pensiju un atlīdzības risinājumus uzņēmumiem, kā arī saistītos konsultāciju pakalpojumus. Mandatum Life darbojas Somijā un Baltijas valstīs. Igaunijā, Latvijā un Lietuvā Mandatum Life kopumā ir 83 darbinieki.
Mandatum Life (agrāk Sampo Life) Latvijā darbojas kopš 1997.gada, Igaunijā kopš 1999.gada un Lietuvā kopš 2000.gada, koncentrējoties uz dzīvības apdrošināšanas un ieguldījumu risinājumiem privātiem un institucionālajiem klientiem.