INVL Logo

Otrā ceturkšņa tirgus pārskats

Šī gada otrais ceturksnis izcēlās ar lielo tehnoloģiju uzņēmumu akciju cenu kāpumu, kas bija saistīts ar izrāvienu mākslīgā intelekta jomā un ieguldītāju gaidām, ka tas nākotnē novedīs pie tehnoloģiju uzņēmumu izaugsmes.

ASV akciju indekss S&P 500 kopš gada sākuma ir pieaudzis par vairāk kā 15%, apsteidzot citus lielākos pasaules reģionus. Jāsaka, ka pēdējo 3 mēnešu laikā indeksa atdevi ir apsteigusi tikai piektā daļa uzņēmumu (galvenokārt lielie tehnoloģiju uzņēmumi), kas ir vēsturiski zems rādītājs, tāds pēdējo reizi novērots tikai 2000.gada dot-com burbuļa laikā.

Nenoteiktība finanšu tirgos saglabājusies arī ģeopolitisko faktoru dēļ, tāpat, gan Eiropas, gan ASV centrālās bankas turpināja signalizēt par iespējamu turpmāku procentu likmju kāpumu, jo inflācija joprojām ievērojami pārsniedz tās noteikto mērķi.

Obligāciju tirgos bažas par nenoteiktību finanšu sistēmā pavasara vidū, kad bankrotēja vairākas ASV reģionālās bankas un Šveices gigants Credit Suisse, izraisīja kapitāla ieplūšanu zemākā riska obligācijās, tādējādi palielinot to cenas. Turklāt, tā kā lielās bankas joprojām piedāvāja zemas noguldījumu procentu likmes salīdzinājumā ar īstermiņa obligācijām, noguldītāji sāka izņemt savu kapitālu no banku kontiem un ieguldīt to naudas tirgus fondos.

Pašreizējo situāciju obligāciju tirgū vērtējam kā pievilcīgu iegādes iespēju, jo zema riska obligācijas uzrāda pievilcīgu sagaidāmo ienesīgumu – piemēram, Lietuvas valdības dažādu termiņu obligācijas piedāvā ap 4% ienesīgumu.

2023.gada otrajā ceturksnī INVL Index Plus ieguldījumu risinājumā turpinājām portfeļa diversifikāciju, veicot ieguldījumus privāto ieguldījumu instrumentu tirgos – tika parakstīts jauns līgums par ieguldījumiem privātā kapitāla fondā, ko pārvalda pazīstamais Zviedrijas ieguldījumu pārvaldnieks EQT.

Akciju un obligāciju indeksa Plus jauktajos risinājumos mēs cenšamies diversifikāciju meklēt arī citos veidos – primārajā tirgū mēs piedalījāmies Rumānijas vadošo banku Banca Transilvania un Banca Comercială Română obligāciju piedāvājumos  – abas ir vadošās savā tirgū, uzrāda spēcīgus darbības rādītājus un piedāvātais ienesīgums izvietošanas laikā bija pievilcīgs (attiecīgi tuvu 9% un virs 7,5%).

Parāda vērtspapīru aktīvu klasē mēs esam ieguldījuši arī ETF (biržā tirgotie fondi), kas seko Rietumeiropas banku konvertējamo parāda vērtspapīru indeksam. Šim ETF paredzamais ienesīgums līdz dzēšanas termiņam pārsniedz 9%. Un, lai gan šis parāda vērtspapīru veids ir nestandarta, šiem instrumentiem ir prioritāte attiecībā uz korporatīvajiem aktīviem, nevis akcijām.

Tāpat vietējā Baltijas tirgū papildus ieguldījām nesen emitētās Luminor grupas banku obligācijās, kas izvietošanas brīdī piedāvāja 7,75 % ienesīgumu.

Pēdējā pusgada laikā INVL Emerging Market Debt risinājums, kas iegulda INVL jaunattīstības tirgu obligāciju apakšfondā, ir bijis labvēlīgs (šī ieguldījumu virziena vienības vērtība pieauga par 4,6% un ievērojami pārsniedza etalona* rādītāju,  kura ienesīgums bija 2%). Ieguldījumi atsevišķos uzņēmumos nodrošināja lielāku ienesīgumu nekā etalons. Šo uzņēmumu finanšu rādītāji ir samērā konservatīvi, taču tas vēl nav atspoguļojies obligāciju cenās.

INVL Corporate Debt portfeļa atdeve kopš gada sākuma ir pārsniegusi etalona atdevi un nopelnījusi 3% (etalona vērtība pieauga par 2,8%), taču tas tika panākts ar mazāku procentu likmju svārstību risku un attiecīgi ar mazākām vienības vērtības svārstībām.

INVL Nordic High Yield Debt ieguldījumu groza vienības vērtība, kuras aktīvi tiek ieguldīti Skandināvijas reģiona īstermiņa obligācijās, izmantojot profesionālus trešo pušu ieguldījumu fondus, pieauga par 2,8%, nedaudz atpaliekot no etalona ienesīguma, taču jāatzīmē, ka ieguldījuma groza aktīvi tiek ieguldīti mazāk riskantās obligācijās (mazāk pakļautas procentu likmju izmaiņām), tāpēc vērtības svārstības bija mērenākas.

INVL USA Equity  pagājušajā ceturksnī mēs aktīvi ieguldījām divos vērtības akciju  ETF (UBS MSCI USA Value ETF  un UBS MSCI USA Prime Value ETF). Pašlaik vērtības akcijas ir ievērojami lētākas nekā tradicionālais MSCI USA indekss.

Pusgada laikā jaunattīstības tirgu akciju indekss, kurā iegulda INVL Emerging Markets Equity, pieauga virs 3%, taču tas ievērojami atpalika no attīstīto tirgu akcijām, kas pieauga par vairāk nekā 12%.

Lai gan Eiropas akciju tirgus rādītāji šajā pusgadā ir nedaudz atpalikuši no ASV akciju tirgus rādītājiem, Eiropas akciju indeksa vērtība ir ievērojami pieaugusi ar pusgada peļņu aptuveni 10% apmērā, kas uzrādīja labus rezultātus INVL Europe Equity ieguldījumu grozā. Aplūkojot akciju novērtējumus, Eiropas akciju cenas pašlaik ir ievērojami lētākas nekā ASV.

Aptuveni 60% no INVL Northern Europe Equity groza aktīviem tiek pasīvi ieguldīti Ziemeļeiropas akciju ETF, un 40% tā aktīvu ir novirzīti aktīvi pārvaldītam Baltijas fondam – INVL Baltic Fund. INVL Baltic Fund pēdējo 3 mēnešu laikā ir izveidotas divas jaunas pozīcijas. Fonds iegādājās prāmju kompānijas Tallink Grupp akciju daļu un nolēma iegādāties akcijas reģiona lielākajā uzņēmumā PKN Orlen, kam pieder meitasuzņēmums Mažeiķos.

 

*Etalons – pārvaldes sabiedrības izvēlēts rādītājs, kura nozīmīgums salīdzina ieguldījumu atdevi ieguldījumu virzienā, kas palīdz ieguldītājam novērtēt ieguldījumu pārvaldītāja darbu, objektīvi salīdzina sasniegto ieguldījumu atdevi atbilstoši plānotajai ieguldījumu stratēģijai un parāda, cik lielā mērā pārvaldnieks sliecas uzņemties riskus.

 

Visu INVL Life ieguldījumu risinājumu II ceturkšņa pārskati apskatāmi šeit:

INVL Fixed Income
INVL Index Plus 25
INVL Index Plus 50
INVL Index Plus 80
INVL Index Plus
INVL Corporate Debt
INVL Emerging Markets Debt
INVL Nordic High Yield Debt
INVL Emerging Markets Equity
INVL Europe Equity
INVL Global Sustainable Equity
INVL Northern Europe Equity
INVL USA Equity 
INVL Gold