INVL Logo

Trešā ceturkšņa tirgus pārskats

Pēc pozitīva pirmā pusgada akciju tirgi 3. ceturksnī uzrādīja mēreni negatīvu sniegumu. Vienīgi enerģētikas nozare piedzīvoja būtisku augšupeju, pateicoties augstākām naftas cenām, naftas cenai ceturkšņa laikā pieaugot no 75 USD līdz 95 USD par barelu. Centrālās bankas gan Eiropā, gan ASV turpināja signalizēt, ka cīņa ar inflāciju vēl nebūt nav beigusies un augstās procentu likmēs būs jāsaglabā vēl ilgāk.

Ceturkšņa laikā arī citi faktori ietekmēja papildus obligāciju pārdošanas apmēru pieaugumu – aģentūra Fitch samazināja ASV valdības reitingu no AAA uz AA+, tādējādi izraisot vispārēju pārdošanas apmēru pieaugumu obligāciju tirgos. Reitinga pazemināšanas pamatā bija ASV valsts parāda pieaugums un hroniskais fiskālais deficīts. Tā rezultātā obligāciju ienesīgums (īpaši ilgtermiņa) pieauga līdz līmenim, kāds nebija novērots kopš 2007. gada.

Pārskats par investīciju tendencēm

Index Plus ieguldījumu stratēģijā mēs turpinām investēt privātajos tirgos, veicot savu pirmo ieguldījumu Astorg VIII – privātā kapitāla fondā, kas plāno investēt uzņēmumos Eiropā un Ziemeļamerikā. Augsto procentu likmju apstākļos mēs veicām arī ieguldījumu augsta ienesīguma obligācijās – Polijas bankā mBank. Šīs obligācijas piedāvā gaidāmo peļņu, kas ir tuva akciju tirgu peļņai vai pat lielāka par to, un ļauj palielināt portfeļa diversifikāciju. Parāda vērtspapīru aktīvu klasē mēs realizējām savu aprīļa ieguldījumu Banca Transilvania obligācijās.

Ieguldot obligācijās ar mazāku jutību pret izmaiņām procentu likmēs, ieguldījumu risinājums tika labāk pasargāts no lejupslīdes, vienlaikus nodrošinot pievilcīgu ienesīgumu. Attiecībā uz obligācijām mēs piedalījāmies Slovākijas lielākās bankas Slovenska Sporitelna jaunās emisijas sākotnējā tirgū. Mēs arī veiksmīgi realizējām vienu no riskantākajiem ieguldījumiem – Turcijas pārtikas un konditorejas izstrādājumu ražotāja Ulker obligācijas.

INVL Emerging Market Debt ceturkšņa laikā uzrādīja labākus rezultātus nekā etalona indekss, galvenokārt pateicoties portfelī esošo finanšu instrumentu īsākiem turēšanas termiņiem  (mazāka jutība pret procentu likmju pieaugumu). Primārajā tirgū piedalījāmies Polijas bankas mBank jaunajā zaļajā emisijā.

INVL Corporate Debt obligāciju daļas paredzamais ienesīgums tagad pārsniedz etalona paredzamo ienesīgumu par vairāk kā 0,5 %. Pašlaik portfeļa durācija ir 2,5 gadi salīdzinājumā ar etalona 3,2 gadiem, un tas nozīmē, ka portfelis ir mazāk jutīgs pret procentu likmju izmaiņām. Tieši aktīva obligāciju atlase ļauj sasniegt tik labvēlīgu durācijas – ienesīguma attiecību.

INVL Nordic High Yield Debt, kas tiek ieguldīts Skandināvijas reģiona īstermiņa obligācijās, sadalot aktīvus profesionāliem trešo pušu ieguldījumu fondiem, ieguldījumu risinājuma vienības vērtība pieauga par 1,4%, nedaudz atpaliekot no etalona ienesīguma, taču jāatzīmē, ka ieguldījuma risinājuma aktīvi tiek ieguldīti mazāk riskantās obligācijās (mazāk pakļautas procentu likmju izmaiņām), tāpēc vērtības svārstības ir bijušas mērenākas.Daļu no INVL USA Equity (aptuveni 6%) esam ieguldījuši ASV vērtības akcijās –  UBS MSCI USA Value ETF fondā. Vērtības akcijas ir ievērojami lētākas nekā parastais MSCI USA indekss, jo to cenas un peļņas attiecība ir 22,9, salīdzinot ar 16,6 MSCI USA Value.

Neraugoties uz spēcīgo sākumu, MSCI Emerging Markets (EM) Index, kurā iegulda INVL Emerging Markets Equity, ceturksni noslēdza negatīvā teritorijā, lai gan tā rezultāti bija labāki nekā MSCI World Index. Ieguldītāju vēlmi uzņemties risku negatīvi ietekmēja bažas, ka spēcīgie ASV ekonomiskie rādītāji ilgāku laiku saglabās augstas procentu likmes. Tas kopā ar Ķīnas ekonomikas ilgstošo vājumu un bažām par nekustamā īpašuma sektoru noteica to, ka pēc spēcīga ceturkšņa sākuma ieguldījumu risinājuma vienības cena būtiski nemainījās.

Pašlaik daļa no INVL Europe Equity ieguldījumiem (aptuveni 11 %) ir ieguldīti Eiropas banku akcijās – Lyxor STOXX Europe 600 Banks ETF. Banku akcijas pašlaik ir ievērojami lētākas nekā plašais MSCI Europe indekss, jo to cenas un peļņas attiecība (12 mēnešu cenas un peļņas attiecība) ir vairāk kā 14, salīdzinot ar STOXX Europe 600 Banks – 6.

Aptuveni 60 % no INVL Northern Europe Equity aktīviem ir pasīvi ieguldīti Ziemeļeiropas akciju ETF, savukārt 40 % ir ieguldīti INVL Baltic Fund, kas ir aktīvi pārvaldīts Baltijas valstu fonds. Pēdējo 3 mēnešu laikā Baltijas fondā nav notikušas būtiskas darbības. Septembra beigās fonda vidējais svērtais P/E koeficients bija 8,6, bet dividenžu ienesīgums – 4,6%.

Visu INVL Life ieguldījumu risinājumu III ceturkšņa pārskati apskatāmi šeit:

INVL Fixed Income
INVL Index Plus 25 
INVL Index Plus 50
INVL Index Plus 80
INVL Index Plus
INVL Corporate Debt
INVL Emerging Markets Debt
INVL Nordic High Yield Debt
INVL Emerging Markets Equity
INVL Europe Equity
INVL Global Sustainable Equity 
INVL Northern Europe Equity
INVL USA Equity
INVL Gold