INVL Logo

Pirmā ceturkšņa tirgus pārskats

2024. gada pirmajā ceturksnī bija vērojams spēcīgs akciju cenu pieaugums. Kamēr tirgus dalībnieku gaidas par strauju procentu likmju samazināšanu ir mazinājušās, labāki ekonomiskie rādītāji nekā gaidīts un uzņēmumu darbības rezultāti 4. ceturksnī būtiski palielināja “mīkstās piezemēšanās” scenārija iespējamību pasaules vadošajā tautsaimniecībā – ASV. Lai gan gandrīz visās nozarēs gada sākums bija labs, investoru optimisms par mākslīgā intelekta izmantošanas straujo attīstību bija īpaši labvēlīgs tehnoloģiju nozarei, kas ceturksnī pieauga par vairāk nekā 15%.
ASV Federālo rezervju sistēmas un Eiropas Centrālās bankas retorika pēdējos mēnešos kopumā nav mainījusies. Centrālo banku pārstāvji uzsvēra, ka, lai gan inflācija pēdējā laikā samazinās, tā joprojām pārsniedz 2% mērķa līmeni. Janvārī ASV inflācija bija 3.1%, bet Eiropā – 2.6%. Vēsturiski zemais bezdarba līmenis un citi pozitīvie tautsaimniecības rādītāji liecināja, ka ekonomika joprojām ir spēcīga arī bez papildu stimuliem, ko nodrošina procentu likmju samazināšanās. Šo centrālo banku komentāru rezultātā tirgus kļuva ievērojami konservatīvāks savos uzskatos par likmju samazināšanas iespējamību tuvākajos mēnešos, savukārt ilgtermiņa bezriska valdību obligāciju ienesīgums pieauga. Augsta reitinga obligācijas kļuva lētākas, un to ienesīgums pieauga, jo centrālo banku procentu likmju samazināšana tika atlikta. Riska un zemāka reitinga obligāciju vērtība pieauga, pateicoties labiem ekonomiskajiem rādītājiem.

Visu ieguldījumu risinājumu I ceturkšņa pārskati apskatāmi šeit:

INVL Fixed Income
INVL Index Plus 25
INVL Index Plus 50
INVL Index Plus 80
INVL Index Plus
INVL Corporate Debt
INVL Emerging Markets Debt
INVL Nordic High Yield Debt
INVL Emerging Markets Equity
INVL Europe Equity
INVL Global Sustainable Equity
INVL Northern Europe Equity
INVL USA Equity
INVL Gold