INVL Logo

 INVL Global Sustainable Equity

Dati izvēlētajā periodā
No
EUR ()
Līdz
EUR ()
Izmaiņas
%
Gada atdeves ekvivalents
%

Informācija par ieguldījumu risinājumu

Sākuma datums: 2022.07.01

Riska līmenis: 4

Pārvaldes maksa: 0,95%

Ieguldījumu
stratēģija

Aktīvi tiek ieguldīti ar pasaules akciju tirgiem saistītos ieguldījumu objektos: akcijās, biržā tirgotos fondos, indeksu fondos vai citos ieguldījumu objektos, kas investē pasaules akciju tirgos, ievērojot ilgtspējas principus. Alternatīvo ieguldījumu aktīvu īpatsvars var būt līdz 30%. Lai samazinātu ieguldījumu risku nelabvēlīgu tirgus apstākļu gadījumā, daļa aktīvu var tikt ieguldīti naudas tirgus instrumentos, naudas tirgus fondos, noguldījumos ar termiņu līdz 12 mēnešiem.

Papildu informācija

Etalona indekss

  • 100,00% MSCI World Climate Change Net Total Return USD Index (MXWOCLNU Index) (konvertēts uz EUR)

Lielākie ieguldījumi

Dati: 31.03.2024

  • SWC-EF SUST AADTEA | LU2211859272 | 98,47%

Apdrošinājuma ņēmējs pēc saviem ieskatiem izvēlas ieguldījumu risinājumu(-s), kas, kapitāla uzkrāšanas nolūkos, būs piesaistīti Apdrošinājuma ņēmēja ar
Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” (turpmāk – Apdrošinātājs) noslēgtajam tirgum piesaistītās apdrošināšanas līgumam.

Apdrošinājuma ņēmējs ir atbildīgs par pieņemtajiem lēmumiem, tāpēc, pirms tirgum piesaistītā apdrošināšanas līguma noslēgšanas vai ieguldījumu risinājumu izvēles, viņam rūpīgi jāiepazīstas ar apdrošināšanas noteikumiem, ieguldījumu risinājumu pamatinformācijas dokumentiem, ieguldījumu risinājumu noteikumiem, līgumam piemērojamajiem atskaitījumiem (cenrādi) un jebkuru citu Apdrošinātāja sagatavoto informāciju par apdrošināšanas līguma noteikumiem un līgumam raksturīgiem riskiem.

Apdrošinājuma ņēmējs uzņemas ieguldījumu risku un ieguldīto līdzekļu vērtības samazināšanās vai zaudējumu risku. Ieguldījumu risinājuma vienību vēsturiskā peļņa nav uzticams nākotnes peļņas rādītājs un negarantē rezultātus nākotnē.

Ieguldījumu risinājuma vienības vērtība var palielināties vai samazināties, Apdrošinājuma ņēmējs var atgūt mazāk, nekā ieguldījis, zaudēt ievērojamu daļu ieguldīto līdzekļu vai visus ieguldītos līdzekļus.

Apdrošinātājs vai jebkurš cits ieguldījumu pārvaldītājs nav atbildīgs par ieguldījumu risinājuma vienības vērtības izmaiņām.

Lai gan publicētā informācija ir balstīta uz avotiem, kas tiek uzskatīti par ticamiem, Apdrošinātājs nav atbildīgs par neprecizitātēm vai zaudējumiem, kas var rasties apdrošinājuma ņēmējiem, kuri paļaujas uz šo informāciju.

Šī informācija nav interpretējama kā ieteikums, piedāvājums vai aicinājums noslēgt apdrošināšanas līgumu vai izvēlēties konkrētus ieguldījumu risinājumus.