INVL Logo

INVL Fixed Income

Dati izvēlētajā periodā
No
EUR ()
Līdz
EUR ()
Izmaiņas
%
Gada atdeves ekvivalents
%

Informācija par ieguldījumu risinājumu

Sākuma datums: 2022.07.01

Riska līmenis: 2

Pārvaldes maksa: 0.80%

Ieguldījumu
stratēģija

Veic ieguldījumus fiksēta ienesīguma ieguldījumu risinājumos ar mērķi gūt peļņu, kas ir raksturīga vidēja termiņa fiksēta ienesīguma ieguldījumu produktiem. Tas tiek panākts ar aktīvu portfeļa pārvaldību, izmantojot dažādus ieguldījumu objektus, piemēram, kolektīvo ieguldījumu fondus, noguldījumus, naudas tirgus instrumentus, parāda vērtspapīrus, atvasinātos instrumentus vai alternatīvos ieguldījumus. Alternatīvo ieguldījumu aktīvu īpatsvars var būt līdz 30%. Atvasinātos instrumentus var izmantot, lai nodrošinātos pret valūtas maiņas kursa izmaiņu risku.

Papildu informācija

Etalona indekss

 • 24,25% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Year Bond Index (BERPG2 Index)
 • 24,25% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 3-5 Year TR Index Value (LEC3TREU Index)
 • 19,40% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
 • 19,40% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) (I02501EU Index)
 • 9,70% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
 • 3,00% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)”

Lielākie ieguldījumi

Dati: 31.03.2024

 • INVL Fixed Income II līmenis ieguldījumu grozs | UL2206300016 | 99,04 %

INVL Fixed Income II level ieguldījumu groza sastāvs:

 • LITHGB 2.3 07/13/27 | LT0000650087 | 15,58 %
 • BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE | LU1373035663 | 6,94 %
 • ROMANI 3.624 05/26/30 | XS2178857954 | 6,40 %
 • MACEDO 1 5/8 03/10/28 | XS2310118893 | 4,56 %
 • INDON 1 07/28/29 | XS2366690332 | 3,75 %
 • MEX 2 3/8 02/11/30 | XS2444273168 | 3,52 %
 • iShares J.P. Morgan USD EM Bon | IS3C GY | 3,47 %
 • CHILE 4 1/8 07/05/34 | XS2645248225 | 3,23 %
 • POLAND 1 1/2 09/09/25 | XS1288467605 | 2,48 %
 • Xtrackers II EUR High Yield Co | XHYA GY | 2,39 %

Apdrošinājuma ņēmējs pēc saviem ieskatiem izvēlas ieguldījumu risinājumu(-s), kas, kapitāla uzkrāšanas nolūkos, būs piesaistīti Apdrošinājuma ņēmēja ar
Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” (turpmāk – Apdrošinātājs) noslēgtajam tirgum piesaistītās apdrošināšanas līgumam.

Apdrošinājuma ņēmējs ir atbildīgs par pieņemtajiem lēmumiem, tāpēc, pirms tirgum piesaistītā apdrošināšanas līguma noslēgšanas vai ieguldījumu risinājumu izvēles, viņam rūpīgi jāiepazīstas ar apdrošināšanas noteikumiem, ieguldījumu risinājumu pamatinformācijas dokumentiem, ieguldījumu risinājumu noteikumiem, līgumam piemērojamajiem atskaitījumiem (cenrādi) un jebkuru citu Apdrošinātāja sagatavoto informāciju par apdrošināšanas līguma noteikumiem un līgumam raksturīgiem riskiem.

Apdrošinājuma ņēmējs uzņemas ieguldījumu risku un ieguldīto līdzekļu vērtības samazināšanās vai zaudējumu risku. Ieguldījumu risinājuma vienību vēsturiskā peļņa nav uzticams nākotnes peļņas rādītājs un negarantē rezultātus nākotnē.

Ieguldījumu risinājuma vienības vērtība var palielināties vai samazināties, Apdrošinājuma ņēmējs var atgūt mazāk, nekā ieguldījis, zaudēt ievērojamu daļu ieguldīto līdzekļu vai visus ieguldītos līdzekļus.

Apdrošinātājs vai jebkurš cits ieguldījumu pārvaldītājs nav atbildīgs par ieguldījumu risinājuma vienības vērtības izmaiņām.

Lai gan publicētā informācija ir balstīta uz avotiem, kas tiek uzskatīti par ticamiem, Apdrošinātājs nav atbildīgs par neprecizitātēm vai zaudējumiem, kas var rasties apdrošinājuma ņēmējiem, kuri paļaujas uz šo informāciju.

Šī informācija nav interpretējama kā ieteikums, piedāvājums vai aicinājums noslēgt apdrošināšanas līgumu vai izvēlēties konkrētus ieguldījumu risinājumus.